Raufoss elektro er lokalisert innenfor industriparken på Raufoss. Avdelingen har en lang tradisjon med å være tjenesteyter til forskjellige industri- virksomheter.

I tillegg til å betjene industrien på Raufoss har Raufoss Elektro også et stort antall kunder utenfor Raufoss Industripark. Ut over å være en typisk industrielektrikervirksomhet, tar vi også på oss alle andre typer oppdrag, både for næring og private samt boliginstallasjoner. Ingen oppdrag for små, ingen oppdrag for store.