Raufoss Elektro leverer elektrotjenester til industrien

Bruken av elektrisk utstyr og systemer i industrien er i konstant utvikling, og har blitt en sentral del av en effektiv drift.

Det betyr at industrien alltid har behov for elektrikere med bred erfaring og kjennskap til industriens behov for trygge og funksjonelle elektrotjenester, samt service og vedlikehold på det elektriske anlegget.

Raufoss Elektro AS kan tilby spisskompetanse og verdifull fagkunnskap som kommer industrivirksomheten til gode. Et godt planlagt og profesjonelt installert elektrisk anlegg vil kunne forbedre industrianleggets ytelse drastisk, samt senke driftskostnadene og forlenge dets livssyklus..

Les mer om våre tjenester til industrien her.

Totaltilbyder av elektrikertjenester med høyt faglig nivå

Våre industrimontører har lang erfaring og spisskompetanse på tjenester levert til industrinæringen, og kan tilby alt fra prosjektering, installering og montering, til service- og vedlikeholdstjenester. Vi er stolt av å være en totaltilbyder av elektrikertjenester, og utfører vårt arbeid med et høyt faglig nivå. Raufoss Elektro AS jobber blant annet med:

  • eksplosivområder
  • næringsmiddelindustrien
  • prosess
  • VA-anlegg

Har du et spesifikt arbeidsområde eller elektrikertjeneste du ønsker utført? Ta kontakt med oss, så vil en av våre industrimontører bistå med det du trenger.

Vi utfører ettersyn, service og vedlikehold

Alle elektriske anlegg skal følge forskrift for elektriske lavspenningsanlegg (FEL). I henhold til denne skal det foretas regelmessig nødvendig ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg, slik at det til enhver tid tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav.

Les hele forskriften for elektriske lavspenningsanlegg her.

I tillegg til at det er et lovfestet krav, er det også mange fordeler med å ha gode rutiner for regelmessig kontroll, service og vedlikehold av det elektriske anlegget. Et godt vedlikeholdt anlegg sørger for:

  • redusert risiko for stans i drift
  • økt brannsikkerhet
  • at virksomheter oppfyller HMS-krav for kontroll, vedlikehold og dokumentasjon av el-sikkerhet

Våre sertifiserte industrimontører kan utføre effektiv og grundig service- og vedlikeholdsarbeid på alle typer elektriske anlegg for industrien.

Gode rutiner for dokumentasjon og oppfølging

Ved kontroll av det elektriske anlegget vil vi ta en gjennomgang av virksomhetens internkontroll og gjennomføre en termografering av det elektriske anlegget. Ved termografering brukes spesialutstyr for å oppdage unormale varmepunkter i anlegget. Når kontrollen er utført, utstedes det en rapport med eventuelle feil, mangler og behov for forbedringer. Dersom det avdekkes behov for forbedring, vil vi i Raufoss Elektro være behjelpelig med å effektivt løse eventuelle problemer, slik at virksomheten kan fortsette med normal drift.

Etter utført service og vedlikehold vil vi alltid sørge for at eier av anlegget får dokumentasjon på arbeid utført.

Ta kontakt med oss i Raufoss Elektro AS

Våre industrimontører kan bistå med prosjektering, montering og vedlikehold av elektroløsninger og elektriske anlegg for industrinæringen. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for deg og din virksomhet.