Vi har mange referanser innen industri, bygg og serviceoppdrag.