Montør stillinger

Vi har ledige montør stillinger, både service og prosjekt elektriker.
Ta kontakt med: Tommy Otterholm på tommy.otterholm@eet.as eller 97 97 10 10 for mer info.