Installasjon av ladestasjon for elbil

Vi ser stadig flere elbiler på norske veier. Utviklingen vi har sett innen salg av elbiler de siste årene tyder på at dette markedet vil fortsette å vokse i mange år fremover. Har du en elbil-lader hjemme, vil du attpåtil være mindre avhengig av å stoppe på ladestasjoner til og fra jobb eller å oppdrive ledige ladestasjoner i løpet av arbeidsdagen.

Ønsker du å vite mer om installasjon av elbil-lader? Vi kommer gjerne på befaring for å hjelpe deg definere behovet og utarbeide fordelaktige, trygge ladeløsninger.

Brannfarlig med lading av elbil i stikkontakt

Godt over halvparten av alle elbil-eiere lader elbilen hjemme med vanlig stikkontakt, til tross for at dette er en veldokumentert årsak til overbelastning på det elektriske anlegget. Denne formen for enkel, uvøren hjemmelading er ifølge Elbilforeningen en potensiell brannfare de aller fleste elbil-eiere ikke tenker over. I tillegg er det mange som ikke er klar over at du som elbileier er lovpålagt å ha en forskriftsmessig godkjent kontakt for lading av elbil.

For å redusere faren for overbelastning, varmgang og i verste fall brann, er det anbefalt at en elektriker utfører en kontroll på ditt elektriske anlegg – også i forbindelse med installasjon av hjemmeladestasjon.

Vi installerer hjemmeladestasjon i din bolig

Dersom du ønsker å gå til anskaffelse av en trygg og effektiv ladeløsning for din elbil, kan vi i Raufoss Elektro bistå med installasjon av en hjemmeladestasjon tilpasset ditt elektriske anlegg og elbilen du eier. Vi kommer på befaring og utfører en kontroll på ditt elektriske anlegg, slik at du kan lade din elbil uten å være bekymret for overspenning og brannutvikling.